دنیای مقالات انگلیسی و فارسی - مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی رشته زیست شناسی

 عنوان موضوع انگلیسی :  

Enriching vermicompost by nitrogen ®xing and phosphate solubilizing bacteria

 عنوان موضوع فارسی : غنی سازی مواد آلی تجزیه شده توسط تثبیت نیتروژی و فسفات برای حل کردن باکتری.

تعداد صفحات فارسی    :      4صفحه

تعداد صفحات انگلیسی :     3صفحه دو ستونه

فرمت مقاله انگیسی : pdf

فرمت مقاله فارسی ترجمه شده :  word

قیمت مقاله به صورت توافقی می باشد

نوع تمامی مقالات ISI & IEEE&SEILVER &JURNAL می باشد

------------------------------------------------------------------

 چکیده مطالب.

تاثیر تزریق تجزیه بیولوژیکی مواد آلی با تثبیت نیتروژین باکتری آزتوباکتر کروکوکام ، آزوسپیریل هام لیپوفرام و فسفات با حل کردن باکتری سودوموناس استریاتات بر روی محتوای N و P حاصل از تجزیه بیولوژیکی مواد آلی مورد ارزیابی قرار می گیرد. تزریق باکتری تثبیت کننده N2 به درون مواد آلی باعث افزایش محتوای N و P می گردد.غنی سازی مواد آلی توسط فسفات باعث بهبود P های موجود می گردند. در طی تزریق ، تغییر شکل باکتری به سرعت انجام گرفته ، باعث تثبیت N و باعث حل شدن فسفات و مواد افزوده می گردد.

1- مقدمه : تاثیرات جهانی در ارتباط با پرورش محصولات ارگانیکی ( حاصل از دستکاری ژنتیکی) از طریق بازیابی ضایعات ارگانیکی برای ادامه یافتن فعالیت های کشاورزی و همچنین ایجاد یک محیط زیست عاری از مواد آلاینده وجود دارد. به منظور بهبود کشاورزی با ثبات ، غنی سازی ضایعات دارای مزایای زیادی می باشد. فعالیت کرم های خاکی برای تجزیه ضایعات ارگانیکی و تولید و مواد آلی تجزیه شده در حال تجاری شدن می باشد زیرا فقدان نیتروژن از ضایعات کشاورزی و کود زمانی که این تجزیه به عنوان منبعی از مواد آلی به شمار می آید ، به حداقل می رسد.احتمالاتی نیز در ارتباط با افزایش محتوای نیتروژن متشکل از تزریق ارگانیسم های نیتروژن تثبیت شده وجود دارد و محتوای فسفات با افزودن فسفات جامد و سپس تزریق  فسفات باعث حل باکتری می گردد. از این رو کاربرد مستقیم سنگ فسفات به تنهایی به ویژه در خاک های آلکیل و خنثی ، مفید نمی باشد. تشکیل مواد آلی که توسط فسفات جامد و فعالیت های میکروبی انجام می گیرد کمکی به حل فسفر و افزایش میزان فسفر در گیاه می کند. باکتری تثبیت شده نیتروژن ، علاوه بر تثبیت N ، منجر به حل شدن P به دلیل ایجاد اسید آلی و آنزیم ، می گردد. آزمایشات کنونی طراحی شد تا مطرح کند که چگونه حل باکتری تثبیت شده N و حل P باعث ایجاد تغییراتی در محتوای مواد آلی تجزیه شده N و P می گردد.Abstract
The e€ect of inoculation of vermicompost with nitrogen-®xing Azotobacter chroococcum strains, Azospirillum lipoferum and the
phosphate solubilizing Pseudomonas striata on N and P contents of the vermicompost was assessed. Inoculation of N2 ®xing
bacteria into vermicompost increased contents of N and P. Enriching vermicompost with rock phosphate improved signi®cantly the
available P when inoculated with P. striata. During the incubation period, the inoculated bacterial strains proliferated rapidly, ®xed
N and solubilized added and native phosphate. Ó 2000 Published by Elsevier Science Ltd.
Keywords: Vermicompost; Enrichment; N±P contents; Azotobacter chroococcum; Azospirillum lipoferum; Pseudomonas striata-----------------------------------------------------------------------------------------------------

این محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله لینک دانلود محصول به نشانی ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورتی که مایل به خرید این محصول هستید ابتدا اینجا کلیک کنید برچسب‌ها: مقاله انگلیسی, مقاله فارسی, مقاله ترجمه شده, مقاله ISI, مقاله IEEE, مقاله رشته زیست شناسی
+ نوشته شده توسط مدیر سایت در و ساعت |